Testing Labilla on käytössään Suomen suurin ja sporttisin testaajatietokanta. Testaustoiminnan laatu ja monipuolisuus perustuvat laajaan testaajatietokantaamme, jossa on tuhansia liikunnasta ja hyvinvoinnista kiinnostuneita testaajia. Testaajien tarkat testaajaprofiilit ovat tiedossa ja innokkaita ja motivoituneita testaajia löytyy huippu-urheilijoista terveystietoisiin liikkujiin. Erilaisissa kuluttajille suunnatuissa kyselytutkimuksissa testaajatietokannan avulla saadaan liikunnasta ja hyvinoinnista kiinnostuneiden kuluttajien puolueeton mielipide selville koko Suomesta.

 

Objektiivinen käyttäjälähtöinen tuotetestaus tapahtuu tuotteen kohderyhmää olevilla testaajilla aidossa käyttötilanteessa ja käyttöympäristössä. Testaajat allekirjoittavat salassapitosopimuksen Testing Labin kanssa aina ennen testauksen aloitusta. Puolueettomien ja asiantuntevien testaajien käyttökokemuksen kautta testattavista tuotteista saadaan parempia ja käyttäjien tarpeita vastaavia. Testauksen avulla saadaan selville käyttäjien havainnot, tarpeet ja mielipiteet tuotteesta. Lisäksi käyttäjiltä tulevat ideat saadaan huomioitua ja niitä pystytään hyödyntää myös tulevien tuotteiden tuotekehitysvaiheessa. Testaus takaa ja myös osoittaa puolueettomasti tuotteen laadun ja helppokäyttöisyyden. 

 

Testaajat tositoimissa Testing Labin esittelyvideolla

 

Haluatko mukaan testaajaksi?

Tuotetestaus- ja tuotekehitystoiminnan kehittyessä ja monipuolistuessa etsimme toimintaan mukaan koko ajan uusia liikkujia. Testiryhmän jäsenenä pääset mukaan testaamaan ja käyttämään liikuntaan ja hyvinvointiin liittyviä uutuuksia ennen muita. Testiryhmään ilmoittautuminen ei velvoita sinua mihinkään, sillä jokaiseen testiin osallistuminen on aina vapaaehtoista.

 

Ilmoittaudu mukaan testiryhmään